Wednesday, August 15, 2018

5 15 8 Mutsanna Mudzakar

#idArab12t

Pada isim mudzakar beraturan, perubahan bentuk dua (mutsanna) cukup ditambahkan huruf "alif" dan "nun".

مسلم
مسلمان

كتاب
كتابان

حجر
حجران

*
Muslimun: seorang muslim
Muslimani: dua orang muslim.

Kitabun: sebuah buku
Kitabani: dua buah buku.

Hajarun: sebuah batu
Hajaroni: dua buah batu.

Tuliskan seperti contoh di atas!
Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."

No comments:

Post a Comment