Wednesday, August 15, 2018

2 15 8 Cisewu dan TI - Sunda

Naon sababna nu gareulis urang Cisewu tara muncul di People May You Know?
Padahal ti daerah sanes sok pirajeunan rajol sing gurilap.

Singhoreng pedah Abah nulis lemur teh Sumedang. Gustiiiiiii.....Haha

Tah kapinteran FB samodel kieu dikaji dina topik Artificial Intelligence, bisa juga Data Mining. Heuheu

#Cisewu euuuuuy....!
Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."

No comments:

Post a Comment