Thursday, July 19, 2018

10 19 7 Belajar Fi'il Madhi

#idaJurumiyahT

Sekarang, kita menulis dua kata saja menggunakan fi'il madhi ya...

هو أخذ
هما أخذا
*
Huwa ahoda.
Huma ahoda.
*
Dia (laki) telah mengambil.
Mereka (berdua) telah mengambil.
*
Jadi, kata kerja untuk subjek huma cukup ditambah alif dari kata kerja yang digunakan huwa.

Coba latihan berikut:
هو أكل
هما....
Huwa akala.
Dia (laki) telah makan.
Huma ....
Mereka (berdua) telah makan.


هو رفس
هما....
Huwa rofasa.
Dia (laki) telah menendang.
Huma ....
Mereka (berdua) telah menendang.

هو حرس
هما....
Huwa harosa.
Dia (laki) telah menjaga.
Huma ....
Mereka (berdua) telah menjaga.


PENTING:
Jawaban Anda tulis di subkomentar agar teman2 yang lain tak langsung melihat!
Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."

No comments:

Post a Comment