Sunday, April 15, 2018

3 4

#idaJurumiyahTasdik
Bismillah.
Untuk bahasa Arab, Abah membahas tiga fi'il dulu ah....hehe
1. Fi'il madhi
2. Fi'il mudhari'
3. Fi'il amar.

"Masih menggunakan fi'il madhi yang 3 huruf."

Yang belum faham, boleh tanya.
Yang sudah faham, boleh ikut menjawab atau membahas topik yang lain ya....
Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."

No comments:

Post a Comment