Friday, July 28, 2017

Jenis Meymey dan Contohnya

HUMOR MEYMEY
Sistem: ngobrol -
Ngadu bako (percakapan dua orang)
Sifat
Sindir sampir (menyindir
Lulucon (humor khayalan)
banyol (guyonan)
Jenis:
Poksang (terbuka)
Teunggeul deukeut (langsung)
Nyiduh (sindiran tidak langsung)
Ngagantung (menggantung)
Cawokah (akrab)
Mangkèk (singkat)
Ngageugeus (luas)
Nataran (perbincangan tidak ada ujung)
Jumlah kata perbaris paling banyak 3 kata
Jumlah baris paling sesikit 4 baris
Jumlah baris paling banyak 9 baris

#Meymey_conto_Mangkek
Indit?
Ripuh
Teu indit?
Butuh

#Meymey_Conto_Nyiduh
Duduk sini
Saya?
Iya
Kenapa?
Wajah cantikmu terhalang

#Meymey_Conto_Poksang
Subuh
Enya
Lain enya
Sholat

#Meymey_Conto_Teunggeul deukeut
Butuh
Henteu
Teu butuh duit?
Sieun kudu mayar

#Meymey_Conto_Ngagantung
Teu apal nya?
Saeutik
Nilaina?
Leutik

#Meymey_Conto_Ngageugeus
Jigrah
Tos jumaahan
Naha?
Boga sendal
Kumaha?
Anyar

#Meymey_Conto_Nataran
Dua kali
Naon?
Tinu hajat
Ngeunah
Boro boro
Naha?
Nyeri sirah

#Meymey_Conto_Cawokah
Kamu
Iya kamu
Terpilih?
Iya
Saya kan janda

Pengalaman

Oleh: Endang Kasupardi

Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."

No comments:

Post a Comment